บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

โพสต์21 พ.ค. 2556 00:46โดยbansok school   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2556 01:12 ]
โรงเรียนได้เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  แห่งประเทศไทยและได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เพื่อเข้ารับตราสัญลักษณ์

Comments